Het goed lopen van de Audi A6 TDI motor bleek maar van zeer korte duur te zijn. Reeds onderweg naar huis, ná de opwarmfase van de motor, bleek het stotteren weer in ernstige mate aanwezig. Hierop besloot de eigenaar ten einde raad de auto naar de Audi dealer te brengen, in de hoop dat hier de juiste diagnose kon worden gesteld.

Deel 1 gemist? Lees ‘m hier!

Na het uitlezen van de meetwaarde-blokken bleek geen van de pompverstuivers de juiste waarde te behalen. Derhalve werden ze gedemonteerd, netjes verpakt en opgestuurd naar de eerder genoemde gerenommeerde dieselspecialist. Deze bevestigde de bevindingen van de dealer, alle vier de verstuivers vertoonden gebreken en werden afgekeurd.

Vergezeld van een officieel rapport, ontving de dealer de ernstig ‘zieke’ verstuivers retour. Op de vraag aan de eigenaar of er vier nieuwe PD’s mochten worden gemonteerd, antwoordde hij negatief. Een extra kostenpost van een slordige 2.000 euro exclusief BTW viel niet binnen de begroting. Zeker niet om dat het toch om garantie zou moeten gaan. De oude verstuivers zouden het nog maar even vol moeten houden.

Geen rapport

De auto werd wederom aangebracht bij leverende partij. Die bracht de auto op zijn beurt naar een revisiebedrijf alwaar volgens een niet gespecificeerde factuur een cilinderkoprevisie werd uitgevoerd en de verstuivers werden getest. De verstuivers werden, zeer verrassend, in orde bevonden. Echter bleek een rapport niet aanwezig, evenmin als de in het eerste deel benoemde nokkenbank. Toch meldde dit bedrijf zelf de verstuivers te testen. In geval van twijfel wordt een verdachte verstuiver uitgebouwd en vervangen door een andere.

Na de bovengenoemde reparatie werd de auto overgebracht naar een universeel autobedrijf in de buurt om aldaar in opdracht van leverende partij een aankoopkeuring uit te laten voeren. Deze doorstond de auto prima, alle keuzemogelijkheden werden positief aangevinkt, echter werd de auto niet uitgelezen. Nog voordat de auto aan leverende partij kon worden afgeleverd, kwam de eigenaar ter ore waar zijn auto zich op dat moment bevond en hoe het traject recentelijk is verlopen.

Hij besloot de auto bij de laatste reparateur weg te halen. Een door hem ingeschakelde expert stelde vast dat de motor niet goed liep en nog steeds stotterde. Ook schakelde de Continu Variabele (Multitronic) Transmissie nog steeds niet naar behoren.

De huidige tellerstand staat op 240.000 kilometer. Het voorgaande verhaal heeft plaatsgevonden in een periode van vijf maanden en 5.000 kilometer. Ik rapporteerde aldus dat de auto nog steeds niet in orde was. Er werden immers defecte verstuivers gemonteerd, welke volgens het rapport van de diagnosespecialist zijn afgekeurd, maar onofficieel telkens werden goed bevonden.

Grimmige sfeer

Voor een Multitronic transmissie geldt dat wat voor elke andere automatische versnellingsbak ook geldt. Om deze te kunnen beoordelen dient allereerst de motor correct te functioneren. Aldus rapporteerde ik naar de rechtbank. En ik ben bang te weten wie er niet gelukkig wordt van de rapportage.

Gemanipuleerde pompverstuivers Audi A6 TDI Driving-Dutchman

Resumerend kan verondersteld worden dat de partij die de auto verkocht heeft kort na de verkoop wel begreep dat er sprake was van één of meerdere defecte verstuivers. Hij hoeft hier vooraf niets van geweten te hebben, auto’s worden vóór verkoop nauwelijks getest op techniek. De focus ligt voornamelijk op het cosmetische aspect van de auto. Eenmaal geconfronteerd met een aanzienlijk schadepost ging er echter een andere wind waaien en werd de sfeer vanuit de leverende partij al gauw grimmig.

Aanvankelijk beriep de verkoper zich op de door hem gedane uitspraak dat de auto werd gekocht voor een ‘groothandelsprijs’ en het geen nieuwe auto betrof. Deze argumenten worden regelmatig gebezigd in vergelijkbare zaken, maar lijken enkel te zijn ontstaan om het niet verlenen van garantie te legitimeren. Hetgeen me doet denken aan de uitspraak; Tot een kwartje is iedereen eerlijk, daarboven moet je uitkijken!

Deel.

Over de schrijver

Bert Pennock is sinds 1976 werkzaam in de automotive branche en verricht technische expertises aan auto’s met zijn bedrijf Tech|X. In 2012 startte Bert 'Flush Service Europe' op. Flush Service Europe importeert en verkoopt motorflush machines. Op Driving-Dutchman schrijft Bert sinds 2013 artikelen over opvallende technische expertises waar hij mee in aanraking komt.

Laat een reactie na: