Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Driving-Dutchman (“Driving-Dutchman”). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens die met behulp van de website www.Driving-Dutchman.nl worden verzameld.

Automotormedia is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Automotormedia
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Nederland

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op redactie@driving-dutchman.nl of per post op bovenstaand adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Driving-Dutchman en waarvoor?

Driving-Dutchman verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende manieren.

Nieuwsbrieven

Driving-Dutchman biedt een nieuwsbrief aan zodat u op de hoogte kunt blijven van updates omtrent Driving-Dutchman. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-mailadres, uw voornaam en uw achternaam. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij afmelding zullen wij u uit de verzendlijst verwijderen. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen dan Driving-Dutchman. 

Cookies

Driving-Dutchman maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website. Driving-Dutchman maakt daarbij gebruik van Google Analytics . De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid). Voor de uitoefening daarvan kunt u per e-mail of per post een verzoek sturen naar ons sturen. Zie daarvoor de hierboven vermelde contactgegevens. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit vast te stellen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerkingen van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: mei 2018