Ik kom niet veel Subaru´s tegen in mijn expertise praktijk. Opmerkelijk is dat diegenen die zich wel melden doorgaans een distributie gerelateerd probleem hebben. De problemen variëren van uit hun lagers gelopen rollen, tot aan afgelopen en zelfs gebroken distributieriem.

Waarbij doorgaans een der afzonderlijke onderdelen onterecht de zwarte piet krijgt toegespeeld. Echter, na enig onderzoek blijkt er in voorkomende gevallen iets totaal anders aan de orde, en dat is de riemspanner.

Lees meer artikelen en tests over Subaru op Driving-Dutchman. 

Allereerst dient gemeld te worden dat de hoofdfunctie van dit element niet het spannen van de riem is, maar het neutraliseren van spanningsverschillen in de riem die optreden tijdens het draaien van de motor. Bij Subaru heet het element dan ook geen riemspanner, maar een demper. Indien een complete distributie-set wordt besteld, bevindt deze demper zich in het pakket en ontstaan er nauwelijks problemen.

Zo ontstaan de problemen

In de demper bevindt zich een zuigertje die onder hydraulische druk naar buiten wordt gestuurd. Bij een nieuwe demper wordt de beweging van de zuiger beperkt door een borgpen die de zuiger in de onderste stand houdt, waardoor deze zonder spanning gemonteerd kan worden. Na montage dient de borgpen te worden verwijderd en kan de zuiger naar buiten komen en zet op die manier de aangesloten looprol op de gewenste spanning tegen de distributieriem aan.

Niet meer spannende Subaru distributie demper Driving-Dutchman

Problemen ontstaan echter indien de demper niet wordt vernieuwd, of als de nieuwe demper nogmaals ontspannen moet worden. De demper bevindt zich dan reeds in gemonteerde toestand. Met een bandijzer of stevige schroevendraaier wordt dan de zuiger van de demper naar beneden gedrukt. Indien dit zeer langzaam gebeurt is er weinig aan de hand. Indien dit te snel gebeurt is er veel aan de hand.

Zoals gezegd wordt de zuiger door oliedruk naar buiten bewogen en is er dus een keerring aanwezig om te voorkomen dat hydraulische olie langs de zuiger naar buiten kan stromen. Indien de zuiger met een te grote druk naar beneden wordt geduwd, zal deze als gevolg van deze te hoge druk de keerring weggedrukken en zelf beschadigden. Op dat moment is er niet meer voldoende olie onder de zuiger aanwezig en kan deze dus niet meer zijn dempende werking handhaven.

Schade aan de distributieriem

Als gevolg van de oneenparigheid in de motor en in de aangedreven poelies, zal de riem schade oplopen met voornoemde distributie-gerelateerde ongemakken als gevolg. Gelukkig laat de demper een bericht achter Indien deze situatie aan de orde is. Aan de zuiger is een stalen pen gemonteerd die via de keerring naar buiten komt. In deze pen bevindt zich een gaatje waarin de borgpen wordt gestoken.

Niet meer spannende Subaru distributie demper Driving-Dutchman

Dit geheel bevindt zich in een kommetje en, indien in dit kommetje vloeistof aanwezig is en het smaakt naar hydraulische olie, kan ervan uitgegaan worden dat de demping van het element niet meer afdoende was en de oorzaak blijkt van de distributie schade. De gebroken of beschadigde riem en/of looprollen zijn geen oorzaak, slechts een gevolg van een incorrecte behandeling van de spannende demper.

Deel.

Over de schrijver

Bert Pennock is sinds 1976 werkzaam in de automotive branche en verricht technische expertises aan auto’s met zijn bedrijf Tech|X. In 2012 startte Bert 'Flush Service Europe' op. Flush Service Europe importeert en verkoopt motorflush machines. Op Driving-Dutchman schrijft Bert sinds 2013 artikelen over opvallende technische expertises waar hij mee in aanraking komt.

Laat een reactie na: