Dat tikkende motoren soms tot wanhoop kunnen drijven bewijst onderstaande casus en onderstreept de stelling die mij ooit werd meegedeeld dat 90 procent van monteurswerk dient te bestaan uit schoonmaken. Het tikkende slachtoffer betreft een BMW 525 Touring met een 2.497 cc benzinemotor en motorcode N52B25A.

De auto uit bouwjaar 2007 had ten tijde van de expertise 133.000 kilometer gepresteerd en bleek reeds twee jaar in het bezit te zijn van de toenmalige eigenaar. De eerste melding van een zwaar tikkend bijgeluid werd door berijder geuit acht maanden nadat hij de auto had aangeschaft en bracht de auto daarom aan bij de leverende officiële BMW dealer.

 

Er werden een aantal garantiewerkzaamheden uitgevoerd, echter werd de ‘tik’ op dat moment niet waargenomen. In de daarop volgende maanden heeft de auto nog enkele malen de dealer bezocht. De tik kwam echter niet meer ter sprake, en leek spontaan te zijn verholpen. Tot nagenoeg een jaar en 18.000 kilometer later de tik weer werd waargenomen en de eigenaar zich meldde bij een BMW specialist. Deze kwam tot de conclusie dat de tik werd veroorzaakt door één of meerdere defecte Hydraulic Valve Adjuster (HVA) klepstoters en dat deze vernieuwd dienden te worden.

Nieuwe klepstoters bieden geen soelaas

Wederom werd de auto bij de verkopende dealer aangebracht, maar werd er wederom niets waargenomen behoudens af en toe licht inhouden van de motor. Om het boek te kunnen sluiten werden desondanks -volgens BMW richtlijnen- de klepstoters en roltuimelaars van de uitlaatzijde onder garantie vernieuwd. Hiermee leek de zaak te zijn opgelost, echter na ongeveer 5.400 kilometer stond de auto weer op de stoep, met een tikkende motor!

Dit keer eiste de eigenaar een nieuwe cilinderkop en beriep zich op een modificatie voor deze motoren die hij had aangetroffen op een Amerikaanse internetsite. Inmiddels was de sfeer tussen beide partijen licht bekoeld en werd besloten om Tech|X om een onafhankelijke expertise te vragen.

Voorliggende vraag was om één en ander technisch te verwoorden en of een causaal verband aantoonbaar is tussen de eerste melding van het getik en de huidige situatie. Afgesproken werd de koude motor te starten in het bijzijn van mij, de dealer en de eigenaar van de auto. Met zeven personen stonden we uiteindelijk om de auto heen toen de motor werd gestart. Een hels, zwaar tikkend geluid werd onze kant op werd geslingerd. Hier kon je niet van wegkijken, dit was angstaanjagend en overduidelijk een klepstoter.

Schoonmaken is het devies

Nadat ik alle informatie en documentatie had verzameld, nam ik enkele dagen om hetgeen ik had verkregen tot mij te nemen om een onderbouwd oordeel te kunnen formuleren. Nu gaan klepstoters wel eens kapot, maar tikkende klepstoters zijn niet altijd defecte klepstoters. Gebruik makend van de ervaring aangaande motorvervuiling en de kennelijk wispelturige openbaring van het tikkende bijgeluid, kwam ik tot de conclusie dat het getik werd veroorzaakt door een verstopping van een oliekanaal aannemelijk het gevolg van interne vervuiling van de motor.

Indien één van de minuscule oliekanaaltjes naar- of vanaf de klepstoters even geblokkeerd worden, zal de olie de benodigde druk om de klepspeling te compenseren opbouwen, en zal een luid getik het gevolg zijn. Mijn advies luidde derhalve eerst een zorgvuldige motorflush (motorreinigingsbeurt) uit te voeren en daar veel aandacht aan te besteden. Ik weet het, dit klinkt ietwat belerend, toch bleek het resultaat bevredigend, het tikken verdween en is bij mijn weten niet meer teruggekeerd.

Deel.

Over de schrijver

Bert Pennock is sinds 1976 werkzaam in de automotive branche en verricht technische expertises aan auto’s met zijn bedrijf Tech|X. In 2012 startte Bert 'Flush Service Europe' op. Flush Service Europe importeert en verkoopt motorflush machines. Op Driving-Dutchman schrijft Bert sinds 2013 artikelen over opvallende technische expertises waar hij mee in aanraking komt.

1 reactie

  1. Hallo,

    Welke motorflush is hiervoor gebruikt en Hoelang heeft de motor gedraaid met de flush enz enz

    Ik hoor het graag dan kan ik dat ook gaan proberen ik heb hetzelfde probleem

    Mvg

Laat een reactie na: